Umrah Duha Wisata - Blog

Blog

Ibadah Haji dan Umrah

Dalil Landasan Ibadah Haji dan Umrah

Dalil-dalil yang menjadi landasan Ibadah Haji dan Umrah bagi Umat Islam. Haji dan Umrah tidak hanya sebatas perjalanan yang dilakukan oleh umat Islam ke tanah suci dan melakukan serangkaian aktivitas yang sudah ditetapkan saja. Lebih daripada sekedar itu, haji dan…